Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Kongre Tarihi: 26 - 29 Ağustos 2022

congress@turkmedchem.org

0216 910 19 07

Kongre Programı

1.GÜN - 26 AĞUSTOS 2022 CUMA
13:30-15:00 Kayıt
15:00-15:30 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış konuşmaları
Prof. Dr. Ayla BALKAN, Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Başkanı
Prof. Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. Emin ARAT, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü
15:30-16:30 AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla BALKAN
Prof.Dr. Rui MOREIRA, Lizbon Üniversitesi, EFMC Başkanı
"Targeting Iron Metabolism as a Novel Approach for Cancer Therapy"
17:30-19:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
2.GÜN - 27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
9:45-10:00 PROF. DR. FETHİ ŞAHİN ANMA OTURUMU
10:00-11:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK
S1 Dr. Gülşah KARAKAYA
"Kojik Asit Türevi Mannich Bazlarının Sentezi ve İnsan Melanoma Hücrelerine Etkisi ile Antitirozinaz Aktivitelerinin Araştırılması"
S2 Dr. Deniz LENGERLİ
"Tacc3 İnhibitörü Yeni 2,4-Diaminopirimidin Türevlerinin Sentezi, Anti- Kanser Etki Potansiyelleri ve İlaç Benzeri Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar"
S3 Dr. Merve SAYLAM
"Bir Grup Heterosiklik Bileşiğin Amit, Hidrazit ve Hidroksamik Asit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması"
11:00-11:20 KAHVE ARASI
11:20-12:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
S4 Dr. Fatıma DOĞANÇ
"Bazı Yeni Monokatyonik Guanidino Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antiparaziter Etkilerinin İncelenmesi"
S5 Dr. Duygu ALTIPARMAK
"Yeni Bazı Pürin, Pirimidin Nükleozit Analoğu Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Sitotoksik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar"
12:00-12:15 KONGRE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
12:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ - POSTER SUNUMLARI
14:00-15:00 SÖZLÜ SUNUMLAR - III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral TUNÇBİLEK
S6 Dr. Sümeyye TURANLI
"Bazı Visinal Diaril Heterosiklik Bileşiklerin Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması"
S7 Dr. Ersin GÜNER
"2019-nCoV Virüsüne Karşı Etkili Olabilecek Moleküllerin İlaç Yeniden Yapılandırma ve Makine Öğrenim Yaklaşım Yöntemleri ile Saptanması"
S8 Dr. Harun USLU
"Yeni Platelet İnhibitörü Tuzların İlaç Etkin Maddesi Olarak Geliştirilmesi ve Aktivitelerinin Araştırılması"
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-17:15 PANEL
Moderatör: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL
Türkiye’de yeni ilaç molekülü geliştirme çalışmalarının geldiği nokta - gelecek hedefleri neler olmalı?
Doç. Dr. Esen Bellur ATICI, DEVA İlaç San. A.Ş.
Doğan TAŞKENT, Atabay Kimya San. Tic. A.Ş.
Berkant KÖSEOĞLU, Ulkar Kimya San. ve Tic. A.Ş
3.GÜN - 28 AĞUSTOS 2022 PAZAR
10:00-11:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Varol PABUÇÇUOĞLU
S9 Dr. Özgür YILMAZ
"Kanser İmmünoterapisine Yönelik Peptit Sekanslarının Belirlenmesi ve Sentezi"
S10 Dr. Kübra İBİŞ
"Karaciğer Kanseri Kök Hücreleri Üzerinde İnhibitör Etkiye Sahip, Potansiyel Antikanser Ajanlar Olarak Yeni İzoksazol-Piperazin Hibritlerinin Sentezi ve Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi"
S11 Dr. Cemre ACAR
"Bazı Yeni 4-Aminokinazolin Karboksamidin Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi"
11:00-11:20 KAHVE ARASI
11:20 - 12:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-V
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erden BANOĞLU
S12 Dr. Burcu KILIÇ
"Bazı Piridazin Türevlerinin Sentezi, Asetilkolinesteraz ve Butirilkolinesteraz İnhibitör Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi"
S13 Dr. Pınar POYRAZ YILMAZ
"Bazı Yeni Fluorokinolon Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi"
12:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-VI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra UTKU
S14 Dr. Merve BARDAKKAYA
"3,6-Disübstitüe Benzoksazol-2(3H)-on/Benzotiyazol-2(3H)-on Türevlerinin Sentezi ve Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi"
S15 Dr. Emre Kadir AYAN
"Potansiyel α-Glukozidaz İnhibitörü Bir Grup 2-Sübstitüe-Kinazolinon Türevi Bileşiğin Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları"
S16 Dr. Gülşah BAYRAKTAR
"Yeni Bir Grup Potansiyel Anti-Alzheimer Etkili Takrin-Donepezil Hibritleri Üzerinde Çalışmalar"
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00 SERBEST KÜRSÜ
19:30 GALA YEMEĞİ
4.GÜN - 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
10:00-10:40 SÖZLÜ SUNUMLAR-VII
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün KARALI
S17 Dr. Zefine UĞRAŞ
"Yeni Pirazolin Türevlerinin Sentezi, Spektral Karakterizasyonu, Floresans Özelliklerinin ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi"
S18 Dr. Zafer ŞAHİN
"Yeni Sübstitüe Pirimidiniltiyometil Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması"
10:40-11:00 KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİNİN OKUNMASI VE KAPANIŞ

Fenerbahçe Üniversitesi

Atatürk mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul, 34758 İstanbul

congress@turkmedchem.org

0216 910 19 07

Bizi Takip Edin

© Ufmkk. All Rights Reserved.